Privacy Verklaring

Content & More, gevestigd aan
Zeelsterstraat 50, 5652el, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.beautyadvies.com Zeelsterstraat 50,
5652el, Eindhoven

Persoonsgegevens die wij verwerken

Content & More verwerkt je
persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze
website

– Gegevens over jouw surfgedrag over
verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van
een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@beautyadvies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag
wij persoonsgegevens verwerken

Content & More verwerkt jouw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Content & More analyseert jouw gedrag op
de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Content & More neemt [wel / niet] op basis
van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Content & More) tussen zit. Content &
More gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom
het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor
betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Content & More bewaart je persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  >
Bewaartermijn > Reden                        

Adres                                          >
Bewaartermijn > Reden

Enzovoort                                   >
Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Content & More verstrekt uitsluitend aan
derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken

Content & More gebruikt functionele,
analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Content & More gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben
wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Content & More en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@beautyadvies.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Content & More wil je er tevens op wijzen
dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Content & More neemt de bescherming van
jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@beautyadvies.com